speaker-info

Azmal bin Sabil

Azmal bin Sabil, merupakan tenaga akademik baharu di Jabatan Seni Bina dan Kejuruteraan Reka bentuk di Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Pada ketika ini, beliau sedang melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah di Universiti Putra Malaysia, dalam bidang seni bina Malaysia. Sebelum ini, beliau merupakan seorang pensyarah seni bina di School of Architecture and Built Environment, UCSI University.

My Sessions

Forum Gagasan Seni Bina Melayu Baharu (masuk percuma)

Black Box
Panels

Seni bina tempatan pada hari ini menghadapi cabaran kepupusan warisan seni bina tradisional Melayu disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu kekurangan sumber dan kemahiran/ilmu serta kekangan perundangan pembinaan yang sedia ada. Kekurangan dan kelemahan dalam menguasai ilmu dan memahami falsafah serta prinsip seni bina tradisional Melayu menyebabkan warisan seni bina ini tidak dapat diwarisi dan kurang […]

READ MORE