speaker-info

Datin Dr. Nor Hayati Hussain

Datin Dr. Nor Hayati Hussain ialah seorang pengkaji yang mempunyai kepakaran khusus dalam bidang sejarah seni bina. Sebelum ini beliau merupakan seorang pensyarah seni bina di Universiti Taylor. Beliau juga merupakan salah seorang pengasas Centre for Modern Architecture Studies in Southeast Asia (MASSA), sebuah pusat kajian yang ditubuhkan hasil kerjasama Universiti Taylor dan KALAM (Pusat Kajian Alam Melayu, Universiti Teknologi Malaysia). Pada masa yang sama, Datin Dr. Nor Hayati Hussain juga merupakan prinsipal kepada firma Zul MZ Interior Design yang menawarkan khidmat konsultasi dalam bidang reka bentuk, pengurusan projek dan konservasi.

My Sessions

Forum Gagasan Seni Bina Melayu Baharu (masuk percuma)

Black Box
Panels

Seni bina tempatan pada hari ini menghadapi cabaran kepupusan warisan seni bina tradisional Melayu disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu kekurangan sumber dan kemahiran/ilmu serta kekangan perundangan pembinaan yang sedia ada. Kekurangan dan kelemahan dalam menguasai ilmu dan memahami falsafah serta prinsip seni bina tradisional Melayu menyebabkan warisan seni bina ini tidak dapat diwarisi dan kurang […]

READ MORE